(Xây dựng) – Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn chuyển giao. Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá. 

1. Tài sản đấu giá:

– Tài sản 1: Nhà ở và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA742953 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 07/4/2010 mang tên Ông Nguyễn Thành Đô và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Diện tích theo thẩm định thực tế: 226,5 m2. 

Địa chỉ: Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 19, bản đồ địa chính 2002(Nay thửa đất số 03, tờ bản đồ số 39, bản đồ đo đạc năm 2011), Khối 5(nay là TDP 3), thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Giá khởi điểm: 654.430.548 đồng. Bước giá: 7.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 65.000.000 đồng. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

– Tài sản 2: Nhà ở và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 510036 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 11/10/2010 mang tên Ông Nguyễn Thành Đô và bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Diện tích: 136 m2. Địa chỉ: Thửa đất số 11, ô số 8, tờ bản đồ số 19, theo  bản đồ địa chính 2002 (Nay là thửa đất số 95, tờ bản đồ 35, bản đồ địa chính 2011), Khối 4 (nay là tổ dân phố 2), thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 510455 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 05/08/2010 mang tên Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Diện tích: 136 m2. Địa chỉ: Thửa đất số 11, ô số 09, tờ bản đồ số 19, bản đồ địa chính 2002(Nay thửa đất số 04, tờ bản đồ số 39, bản đồ đo đạc năm 2011), Khối 4(nay là tổ dân phố 2), thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.

Giá khởi điểm: 471.145.660 đồng. Bước giá: 5.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 47.000.000 đồng. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 11/5/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Vào lúc 10 giờ, ngày 14/5/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn.

4. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

– Đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn.

Địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393.875.337

– Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh.

Địa chỉ: Số 60, Đường Nguyễn Huy Tự , Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0914.115.777 – 0914.95.6669.

Website: Daugiahonglinh.com